Bài viết KOJI

Khăn nén iCART 100% bột gỗ tự nhiên

Khăn nén iCART 100% bột gỗ tự nhiên

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...

Khăn nén Minsoft 100% bột gỗ tự nhiên

Khăn nén Minsoft 100% bột gỗ tự nhiên

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...

Khăn nén Koji 100% bột gỗ tự nhiên

Khăn nén Koji 100% bột gỗ tự nhiên

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...