Gia công khăn nén

Gia công khăn nén theo mẫu ngẫu nhiên

Gia công khăn nén theo mẫu ngẫu nhiên

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...

Khăn nén theo thương hiệu khách hàng

Khăn nén theo thương hiệu khách hàng

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...

Khăn nén không võ

Khăn nén không võ

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...

Gia công khăn nén thương hiệu riêng

Gia công khăn nén thương hiệu riêng

Chất liệu: Làm từ 100% sợi bông tự nhiên, không mùi, không hóa chất độc hại, có giấy kiểm định chất lượng, an toàn cho sức khỏe người dùng.Sử dụng công nghệ nén hiện đại,...