Chính sách bảo mật

Căn cứ từ điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi tham gia mua hàng trên Cart, Quý Khách phải cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: họ & tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi hoá đơn, địa chỉ nhận hàng sẽ được Cart đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý.

Cart cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân do Quý Khách cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch sản phẩm, và các chương trình khuyến mãi do chính Cart tổ chức.


3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ tối đa trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm giao dịch cuối cùng mà Quý Khách thực hiện thành công tại Cart. Sau thời hạn đó, thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được tự động gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Trong trường hợp Quý Khách có yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân trong thời gian 24 tháng trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại Điều 4 bên dưới.


4. Địa chỉ của đơn vị chủ quản thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH GlassDigital
Địa chỉ: Số 2 Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6680 5547
Tổng Đài Hỗ Trợ: 091.7272.168
Email: lienhe@cart.net.vn


5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi hiện cung cấp hai phương thức mua hàng bao gồm: mua hàng không cần tạo tài khoản, và tạo tài khoản để mua hàng. Đối với Quý Khách tạo tài khoản để mua hàng, Quý Khách có thể tự mình cập nhập thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Quý Khách tại đây http://cart.net.vn/account/login. Đối với Quý Khách đặt mua hàng mà không tạo tài khoản, Quý Khách có thể liên hệ Tổng Đài Hỗ Trợ: 091.7275.168 hoặc email về địa chỉ lienhe@cart.net.vn để yêu cầu cập nhập thông tin cá nhân.


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Cart cam kết bảo mật các thông tin của Quý Khách thông qua giao thức mã hoá SSL trực tiếp ngay trên trang web.

Cart cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba, mà không có sự đồng ý của chính Quý Khách, hay yêu cầu của pháp luật.